Compensatie voor storingen geldt ook bij prepaid

Compensatie voor storingen geldt ook bij prepaid

Het ministerie van Economische Zaken wil het beleid voor de telecommunicatie op twee punten wijzigen. De vergunningen voor commerciële FM en AM kunnen worden aangemerkt als “niet-automatisch voortrollende vergunningen”. EZ wil de verlenging van vergunningen afhankelijk maken van doelstellingen en wil niet dat licenties automatisch verlengbaar zijn. Met deze wijziging heeft het departement een extra middel om het beleid vast te leggen. Onlangs hebben enkele radiozenders via de Tweede Kamer een verlenging af weten te dwingen, terwijl EZ die vergunningen weer wilde veilen. Ook wilt men compensatie voor storingen bij prepaid invoeren.

Minimaal 1 euro compensatie bij storingen

Daarnaast wil EZ een regeling maken met de minimale eisen waaraan een compensatie moet voldoen. Door een wijziging in de Telecommunicatiewet zijn operators verplicht om bij grote storingen automatisch compensatie uit te keren. Deze plicht zal worden uitgewerkt in een regeling. EZ consulteert deze nog tot en met 24 september. De regeling geldt pas vanaf 1 juli 2017, maar dan moet ook elke operator die compensatie in zijn systemen hebben geïmplementeerd.

De compensatieregeling voor storingen is eerder dit jaar bekrachtigd met een wijziging van de Telecommunicatiewet. In een onderliggend besluit legt EZ vast dat de teller voor compensatie gaat lopen zodra een storing langer dan 12 uur duurt. Elk gedeelte van een dag wordt naar boven afgerond op 24 uur. Het was al duidelijk dat abonnees automatisch recht hebben op deze compensatie, in de vorm van 1/30ste van het maandbedrag (exclusief toestelcomponent) per schadedag. De regeling geldt pas vanaf 1 juli 2017, maar dan moet ook elke operator die compensatie in zijn systemen hebben geïmplementeerd.

Deze regeling legt vast dat er ook bij andere contractvormen compensatie volgt. Bij een overeenkomst waarbij geen vaste maandelijkse vergoeding wordt betaald is het bedrag nu bepaald op tenminste 0,50 euro per dag. Er is een vaste ondergrens aangebracht omdat het nogal kan uitmaken met hoeveel euro het beltegoed telkens wordt opgewaardeerd.

Voor zowel postpaid als prepaid gaat een ondergrens gelden van 1,00 euro per gebeurtenis. Daaruit volgt dat bij elke storing van meer dan 12 uur dat bedrag wordt uitgekeerd. Verder moet een operator zijn klanten uitdrukkelijk de keuze geven tussen een compensatie met een geldbedrag of met volume in minuten of MB’s. Waarschijnlijk krijgt de klant die optie bij het aangaan van de overeenkomst. Prepaid-klanten die hun aansluiting niet hebben geregistreerd, moeten dat alsnog doen.

Geef een reactie